Industriområdet til Elkem i Vågsbygd, Kristiansand

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb, Kristiansand

Pensjonistklubben ble stiftet 7.9.1999 med det formål å overta de aktiviteter Elkemenhetene på Fiskaa industriområdet hadde utført tidligere for pensjonistene.

 

 

Formålet med klubben er å arbeide for at klubbens medlemmer med ektefelle/samboer/partner skal få anledning tiil å delta på Sosiale arrangementer, Turer inn og utland, Møter/samlinger på bedriften, Besøke andre bedrifter og Leie inn kåsør/foredragsholdere utenfra.

Pensjonistklubben har et samarbeid med bla. Fiskaa Funksjonær HytteForeningene på om leiemulighet av deres hytter som er på Hallandvik, Langenes, Vallesverd, Høvringlia, Byglandsfjord og  Bjørnevann.                                                                                                                        Her kan man også delta på dugnader og dermed opparbeide seg poeng, som gir større rettighet ved tildeling av hytte. Ta kontakt for å få vite mer om saken.

Arbeidet med å tilby aktiviteter og møter er godt ivaretatt på det 22. året i 2021 og det er et godt samarbeid med Elkem som gir oss økonomisk støtte, kontor og møterom.

Klubben har ca. 200 medlemmer -135 hovedmedlemmer og 65 partnere.

Det holdes jevnlig styre- og medlemsmøter og i god tradisjon inviteres det til busstur i juni, dagstur på ettersommeren og en oppmerksonhet til jul. På bussturene har vi enkelte gang samarbeid med andre pensjonistgrupper og klubbens venner for å fylle opp bussen.

Klubben koordinerer også blomstergaver ved runde år som 70-75-80-85 osv. samt krans ved bisettelse/begravelse. Dette gjelder de som har gått av som oensjonist i Elkem.

Ønsker du/dere å bli medlem, så finnes våre vedtekter og innmeldingsskjema på vår nettside eller ta kontakt med oss på telefonen.

 Hilsen

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

Telefoner:     Se nettsiden over styresammensetningen

Organisasjonsnummer:    91 981 3456

Fascebook:     Elkem FIskaa Pensjonistklubb (åpen side)

Nettside:     www.efpklubb.no  (åpem side)

E-post:     post@efpklubb.no

 

 


 Lederen i klubben er ansvarlig for nettsiden og facebooksiden.

Tillatselse fra Elkem til bruk av bilder.  

DIVERSE OG GRASROTANDEL

TELEFON:                  Se siden for styret.

E-POST:                      post@efpklubb.no

FACEBOOK:                https://www.facebook.com/Efpklubb/

BANK KONTO:            300 012 26084   

FORETAKSNUMMER:   919 813 458

GRASROTANDEL:        Trykk på lenken under og følg oss.       

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/stats-iframe?title=lowercase#receiver=919813458"

HER ER LENKEN TIL NORSK TIPPING:  https://www.norsk-tipping.no/mobile-internet/#fp_home

VIL DU BLI GRASROTGIVER - SE HER:  https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

MERK AT GRASROTANDELEN IKKE på noen måte går ut over innsats, premie eller vinnersjanser, så det koster deg altså ikke noe å være grasrotgiver!