Styre- og medlemsmøter 2017.

MÅNED OG DATO 2017 KLOKKE SLETT MØTER
JANUAR, onsdag 11. Gjennomført Styremøte - se mappe for innkalling og referat. Referat på nettet.
FEBRUAR, onsdag 15. NY DATO Gjennomført Styremøte - se mappe for innkalling og referat. Referat på nettet.
MARS, onsdag 15. Gjennomført Styremøte - se mappe for innkalling og referat.
MARS, onsdag 15. Gjennomført Årsmøte for alle medlemmene. Årsmøtepapirene sendes ut 23. febr. og finnes på nettet. Forslag fra medlemmene til årsmøte sendes styret innen 8. mars på mail eller sms til 905 78 798. 1 foredrag - Storebrand og pensjonsordninger.
Oppmøte 25 deltakere Se Facebook og Nettsiden
MAI, onsdag 10. Gjennomført Styremøte Tilstede 6 av 9
Gjennomført Medlemsmøte 2 foredrag - "Bil og Teknologi" og "Trygg Hjemme".
Oppmøte 27 deltakere 1 bilde på FB
AUGUST, ny dato tirsdag 15. (flytteet fra onsdag 16.) Gjennomført Styremøte Tilstede 5 av 9
SEPTEMBER. onsdag 27. Gjennomført Årlige møte med Elkem Fiskaa. BJA og SF
OKTOBER, ny dato er tirsdag 10. (flyttet fra onsdag 11.) Gjennomført Styremøte med medlemsmøte etterpå. Tilstede 5 av 9
Gjennomført. Dagens tema: Velferdstekonlogi Medlemsmøte med dagens tema - Velferdsteknologi Tilstede 27 medlemmer
DESEMBER, onsdag 13. - Lille Kantina Fiskaa Utgår, avlyst. kl. 8 - 9.30 Utgår, avlyst. Styremøte, se egen innkalling
Lille Kantina Fiskaa, onsdag 13. GJENNOMFØRT Julemøte for medlemmene Ingen påmelding, servering, siste nytt fra Elkem
Bilhuset på utsiden av porten, onsdag 13. GJENNOMFØRT Julepakke utleveres Utlevering av 141 pakker