Bilder fra Kiel og Rihnen

(Det har ikke lykkes med å innhente tillatelse fra alle innvolverte på disse bildene.)