GJENNOMFØRT 21.6.2017 MED 40 DELTAKERE - HURRA FOR GODT OPPMØTE.

REKEKVELD PÅ BRAGDØYA . NY AVGANGSTID ER 15:30.

Vi treffes onsdag 21. juni 2017 kl. 15:30 i Auglandsbukta for transport med båt til Bragdøya.

- Vi koser oss med reker, tibehør og mineralvann og god prat. Vi spiser innendørs.

- Vandring på øya er også mulig.

- Spiller du gitar, trekkspill eller annet instrument, så ta kontakt.

- Synger du er det også av interesse for å få en hygglelig kveld.

Påmelding innen 1. juni via vår nettsiden, sms til 905 78798 (Bjørn Johan) eller til vår mail.

Egenandel kr. 150,- som kan betales til vår bankkonto. 3000 12 26084 og merkes med navn og Bragdøya.                                                              Alternativet er å betale til kasserer Sigurd ved fremmøte.

God parkering i Auglandsbukta.

Spørmål rettes til Bjørn Johan.

Velkommen!

Informasjon arrangementer Bragdøya kystlag

Invitasjon Bragdøya 21. juni 2017