Da er årsmøteprotokollen 2016 signert og finnes her.

Fullstendig oversikt over regnskap 2016 fås ved henvendelse til lederen.

Årsmøte-protokoll 2016 med signering (årsmøte 17.3.2017).

Protokollen er på 3 A4 sider.

Innkalling årsmøte for 2016 - 15.3.2017 .

Årsberetningen for 2016.

Valg til årsmøte 2016 - 15.3.2017.

Vedtekter sist korrigert i 2012.

Referat fra Årsmøte 2015 - 17.3.206.