KJØREGODTGJØRELSE

 Utbetaling iht. Årsmøtevedtak på årsmøte 2016 (15.3.2017).

Oppmøte på styremøter og bringing av blomster til jubilanter kr. 50,00 for medlemmer av klubben som utfører slikt.

Utbetaling skal godkjennes av lederen.

Omfatter personer som bor i Vennesla, Søgne, Nodeland, øst for Varoddbrua mm.                                                                                

Alle tilfeller hvor man må passere bomvei, kan det søkes om refundering av kjøringen.                                                                                                                                                                                                                

Klubben ønsker at det oppgis antall km og antall bompasseringer, slik at man har en statestikk framover ifm. reguleringen av godtgjørelsen.                                                                                                                                                                                        

Skjemaet leveres klubben hvert halvår.

Kjøregodtgjørelse skjema 2020.01.23.