2018 Styremøter 

Møter for styret i 2018.

DATO/TID STYREMØTE STED AKTIVITET ANMERKNINGER
Januar, onsdag 17. GJENNOMFØRT Forberedelser til årsmøte. Regnskap, valg, årsberetning, forslag, utsendig årsmøtepapirer mm.
Februar, onsdag 14. GJENNOMFØRT Kort gjennomgang før årsmøte begynner.
Februar, onsdag 14. GJENNOMFØRT Årsmøte kl. 11 - 14 Møte starter med Dagstema
Februar, onsdag 28. GJENNOMFØRT Styresaker, se innkalling
April
Mai, tirsdag 8 kl. 9 GJENNOMFØRT Styresaker
Juni
Juli
August, tirsdag 14 kl. 9 GJENNOMFØRT Styresaker
September, onsdag 19. kl. 9 GJENNOMFØRT Med påfølgende medlemsmøte
Oktober
November
Desember