2018 Møter / Turer / Aktiviteter for medlemmene

Bilde fra turen til Bragdøya juni 2017.

2018 - Dato og kl. Sted Aktivitet Påmelding, egenandel
Januar
Februar, 14.kl. 11 GJENNOMFØRT Årsmøte for medlemmene. Møte åpner med tema om Svovelrense anlegget i Elkem Carbon v/Harald Jakobsen. Servering. Ingen påmelding. Gratis.
Mars
April. 17. kl. 7:10. GJENNOMFØRT Busstur med avg. kl. 7.10 .Besøk REC Solar på Herøya og Flødevigen Påmelding - Egenandel - Servering
April, 19. kl. 10. GJENNOMFØRT Bedriftsbesøk Elkem Carbon Påmelding - Gratis - Servering
Mai, 23. kl. 13. GJENNOMFØRT Tema - Helse - Det Gode Liv Ingen påmelding, gratis pizza, drikke, kaffe, kake
Juni, mandag 4. - torsdag 7. kl. 9:00 GJENNOMFØRT Busstur til Gøteborg 4 dager Innbydelse sendt, egenandel, påmelding innen 1.4. Egenandel.
Juni, onsdag 20. kl. 15:30 GJENNOMFØRT Vi drar på en Rekeaften på Bragdøya Påmelding - Egenandel kr. 200,-/kr. 300 ikke medlemmer
Juli Ingen aktivitet.
August, onsdag 29. kl. 6:00 GJENNOMFØRT Lysefjorden og Byrkjedalstunet. Påmelding innen 31.6. Egenandel.
September, onsdag 19. kl. 13 GJENNOMFØRT 29 medlemmer møtte. Medlemsmøte med foredrag. Vi diskuterer julepakken. Ingen påmelding, Gratis. Servering mm.
Oktober, onsdag 3. kl. 9-17 GJENNOMFØRT Bedriftsbesøk mm på Lindesnes Påmelding. Egenandel.
Oktober, fredag 26.kl. 17 GJENNOMFØRT 38 medlemmer. Innbydelse sendt. Påmelding. Egenandel.
November Ingen aktivitet.
Desember, tirsdag 11. kl. 11 GJENNOMFØRT Elkem Fiskaa Julemøte gjennomføres i god tradisjon. Ingen påmelding. Servering. Gratis.
Desember, TIRSDAG 11. KL. 10-11 OG 14-15. GJENNOMFØRT  2018 - Utleveres Gamle Bilverkstedet. NYTT AV ÅRET ER GAVE I FORM AV ET BELØP.