2017 Husum 6.-9.8. Bilder fra turen. (Foto Johnny Nilsen)

Foto Johnny Nilsen, Kari Tobiassen og Bjørn Johan Andersen