Søknad sommerhytter 2017

HISTORIE

SØKNAD OG TILDELING AV SOMMERHYTTER 2017 FOR 

FISKAA FUNKSJONÆR HYTTEFORENING.

I hht hyttereglement regnes sommersesong som perioden fra den uken som inneholder 15.juni, dvs fra fredag 16 juni, til uken som inneholder 15.august, dvs til 17.8.  
I sesongen leies hyttene ut til fullpris, og det er ikke mulig å leie hytte uten båt/motorleie. 
Dugnadspoeng opptjent frem til søknadsfrist, gir fortrinn ved tildeling

Frister: 
19. mai kl 12 
Søknad om sommerhytte må være styret i hende 
Oversikt over dugnadspoeng innmeldt fra alle hyttekomiteer/hytteledere

23. mai kl 12 
Tildeling annonseres på Intranett og pr email til de som får hytte

29. mai kl 12 
Frist for evt. avbestilling av tildelt hytte. Tildeling er økonomisk bindende etter dette." 

Etter 23 mai skjer tildeling av ledige hytter fortløpende, ved henvendelse til de respektive hytteledere (Hallandvik: Bernt Jensen (90692716), Vallesverd: Bernt Havre (913 80 349), Langenes: Sigurd Finne (97570563) 

SE VEDLAGT SKJEMA.