INNBYDELSE TIL FOREDRAG OM DET GODE LIV 

Tid: Onsdag 23. mai 2018 kl. 13 - ca. kl. 15.30.

Foreleser: Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.

Ingen påmelding - bare møt opp. Dette er gratis. Det blir servet pizza med drikke, kaffe mm ca. kl. 14:30. 

Bilde gjengitt med tillatelse.

Foreleser: Dagfinn Haarr, kommuneoverlege Kristiansand

2018 Seminar om helse rev. 02

23. mai 2018