Her kommer dokumenter ifm. årsmøte

onsdag 14. februar 2018.

Årsmøteprotokollen finner du i undernevnte.

  1. Innkalling til årsmøte 2017
  2. Signert årsmøtereferat fra 2016
  3. Årsberetning 2017
  4. Økonomi 2017
  5. Budsjett 2018 (legges fram på møte)
  6. Valg 2018 (legges fram på møte)
  7. Forslag til avstemning på årsmøte 2017 (legges fram på møte)
  8. Vedtekter pr. mars 2017
  9. Opptakskrav og kontigent for klubben.

Årsmøteprotokoll 2017 fra årsmøte 14. februar 2018

Protokoll 2016 rev 00 med signering

Innkalling_årsmøte_2017_Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

Årsberetningen_2017__EFP 00

Vedtekter pr. 15.3.2017_etter årsmøte 2016

Opptaks krav for klubben

Kontigent