Her er nesten alle samlet.

2018 Innbydelse Elkem Carbon

Gjennomført 19. april 2018 med 20 deltakere.