2018 Innbydelse Herøya og Flødevigen

Gjennomført 17. april 2018 med 18 deltakere fra Elkem og 12 fra NITO.