Møter for styret i 2019

Dato og sted Aktivitet Info/sted Pris
Ons 16. januar kl. 11-13.30 i Lillekantina GJENNOMFØRT. Styremøte inkl. utarbeidelse underlag til årsmøte Etter møte må det sendes ut årsmøtepapirer til medlemmene. Servering
Ons 20. februar kl. 9 i Lillekantina GJENNOMFØRT. Styremøte, forberedelser før årsmøte Årsmøte fra kl. 11 Servering
Ons 6. mars kl. 9 - 11:30 GJENNOMFØRT. Styremøte Lille kantina Servering
Ons 10. april kl. 9 - 11:30. Stiftelsen Arkivet. GJENNOMFØRT. Stiftelsen Arkivet Servering
Tir 7. mai kl. 9 - 10:30 GJENNOMFØRT Lille kantina Servering
Tirsdag 18. juni kl. 9:30-11.30 GJENNOMFØRT Fiskaa Litt servering
Tirsdag 17. september kl. 9:00-10.30 GJENNOMFØRT Stiftelsen Arkivet Litt servering
NY DATO - NÅ Tirsdag 29. oktober kl. 9:00 - 11:30. GJENNOMFØRT Stiftelsen Arkivet, Grim Litt servering
Tir. 17. desember kl. 9-19:30. GJENNOMFØRT Fiskaa, Lillekantina