MEDLEMSAKTIVITER  -20

DATO OG TID 2020 AKTIVITET INFO EGENANEL
FEBRUAR, TIRSDAG 25. KL. kommer seinere GJENNOMFØRT.      ÅRSMØTE HOLDES PÅ STIFTLSEN ARKIVET, GRIM Foredrag og Årsmøte papirer sendes ut Gratis
MARS, TORSDAG 12. kl. 8:45-17:00 UTSATT PGS CORONAVIRUSET. BLIR SATT OPP SEINERE.  BEDRIFTSBESØK GRIMSTAD, NØDNE Ø OG BRENNERIET Få plasser. Påmelding innen 25.2. Få plasser. kr. 350,00
APRIL, onsdag 1. kl. 11 - 13.30 AVLYST - ERSTATTES AV MAIL OG SMS. Ekstra årsmøte om valget og medlemsmøte, Servering. Gratis, servering.
MAI, ONSDAG 13. KL. 09:00 BEDRIFTSBESØK GLENCORE NIKKELVERK AS, OPPMØTE VED VAKTA. Påmelding innen 30.4. ?
JUNI, onsdag 3. kl. 9:00-17:00 VÅRTUR TIL EVJE OG BYGDLAND Påmelding Innen 20. mai til Berit Myhra mob 470 16 432 Medl 650/Andre 1050
JUNI, ONSDAG 17. REKETUR
JULI INGEN AKTIVTET
AUGUST, HØSTTUR
SEP
OKTOBER, 9.-12 SVALBARDTUR Se nettside og FB Priser, se programmet
OKTOBER, LØRDAG 24. KL. 17-23. HØSTFEST
NOVEMBER
DESEMBER. TIRSDAG 15. KL. 11-14. JULEMØTE FOREDRAG, KLUBBINFO OG SERVERING GRATIS